Saurashtra

Book fair - 2019

& Literature Festival

09 to 13

FEBRUARY

10 AM to 10 PM


આપના મનપસંદ વક્તાને સાંભળવા click કરો. આપનું નામ રજીસ્ટર કરાવો.


સર્જન વર્કશોપ

સવારે 11:00 થી 1:00

Date Event Speaker

9
F

E

B

શોટૅ ફિલ્મ

10
F

E

B

સાહિત્ય થી સોશિયલ મિડિયા

11
F

E

B

બ્લોગ થી કેરિયર

12
F

E

B

પત્રકારકતા (પ્ર્રિન્ટ અને ડિજીટલ મિડીયા)

13
F

E

B

કાવ્ય અને વાર્તલેખન

ભાષાનું ભવિષ્ય

બપોરે ૨:૦૦ થી ૩:૩૦

Date Event Name Speaker Name

9
F

E

B

બુક - રીડિંગ હેબિટ

10
F

E

B

સાહિત્ય થી કટાર લેખન - યુવા પેઢીનો સંઘર્ષ

11
F
E
B

સ્ક્રિપ્ટ રાઇટિંગમા યુવા હવા

12
F
E
B

ગદ્ય - કવિતાનુ ભવિષ્ય

13
F
E
B

યુવા સાહિત્ય - લેખનની વિચારધારા

શબ્દ સંવાદ

બપોરે 4:00 થી 6:00

Date Event Speaker

9
F

E

B

સાહિત્ય વાંચન અને વિચાર

10
F

E

B

યુવાન : તરવરાટ થી તેજસ્વીતા સુધી

11
F

E

B

ગાંધી વિચારની આજ અને આવતીકાલ

12
F

E

B

સરદાર સાહેબ

13
F

E

B

સૌરાષ્ટ્ર લોકજીવન